E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Smeltetemperatur

Sprøjtestøbeprocessen kræver en godt plastificeret og homogen smelte, hvorfor den korrekte massetemperatur, som kan opfylde disse krav, må vælges/indstilles, idet kravet om laveste, anbefalede smeltetemperatur samtidigt tilgodeses.
Varmebåndene tilfører kun materialet ca. 50 % af den energi, der kræves for at opnå smeltetemperaturen, idet de resterende 50 % af energien tilføres som friktionsvarme fra snekken, dvs. snekkeomdrejninger og modtryk.
Der må derfor ved ekstremt lav temperaturindstilling af varmebåndene påregnes, at friktionen kan blive så stor, at friktionsvarmen kan beskadige materialets molekylestruktur med forbrændinger til umiddelbar følge.
Ved at vælge laveste smeltetemperatur skal der fjernes mindst varme fra det sprøjtestøbte emne, og dermed kan der opnås den korteste køletid.
Ved indstilling af smeltetemperaturen til en konkret opgave vil det være tilrådeligt at følge råvareleverandørens anbefalinger, idet massetemperaturen kan have en stor betydning for det færdigstøbte emnes egenskaber.