E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Formålet med forseglingsserien

Formålet med forseglingsserien er udelukkende at finde den eftertrykstid, som er aktiv, dvs. den tid, hvor emnet endnu kan efterfyldes som kompensation for størkningssvind, inden emnet størkner eller ”forsegler”.
Eftertrykstid ud over denne tid er overflødig og altså rent spildtid.

Registrering

Et emne, der repræsenterer hvert trin i forseglingsserien, vejes på en vægt med to decimalers nøj­agtighed for registrering af vægten, hvorefter resultatet indføres på proceskortet.
Der tegnes et forseglingsdiagram – en graf, hvor X-aksen er lig med eftertrykstiden, og Y-aksen er lig med skudvægten med to decimalers nøjagtighed.
Der, hvor kurven flader ud og ikke stiger mere, er emnet/indløbet forseglet, hvorefter det ikke er muligt af efterfylde emnet mere.
Lad kurven flade yderligere ud over de næste tre til fem skud, så der er sikkerhed for, at forsegling er til stede.
Vælg derefter forseglingstiden ved at gå tilbage på kurven, hvor forseg­lingen har fundet sted.

Dokumentation

Hvert emne, der repræsenterer et trin i forseglingsserien, tages fra løbende, nummereres og pakkes i plastpose for sammen med proceskortet og forseglingsdiagrammet at udgøre dokumentation for forseglingsserien.