E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkerotation under indsprøjtning

Dette program kan opfylde flere behov og funktioner.
Såfremt den valgte maskines skudkapacitet er en smule for lille, vil snekkerotation under indsprøjtning bevirke, at skudkapaciteten øges, måske så meget, at et værktøjsskift kan undgås. Kvalitetsmæssigt kan en sådan produktion køre rimeligt, når der ses bort fra, at den bedste homo­genisering af materialet opnås ved en skudkapacitet, der kun udnyttes 60-80 %.
Snekken roterer ikke i eftertryksfasen.
En meget slidt spærrering kræver reparation her og nu, såfremt emnevægten varierer uacceptabelt meget. Med snekkerotation under indsprøjtning kan reparationen måske udsættes til næste formskift, men det er en absolut nødløsning og kan kun anvendes, såfremt der ikke stilles særlige krav til emnet.
Ved den slidte eller revnede tilbageløbsspærre vil materialet under indsprøjtning løbe baglæns i sprøjtecylinderen, men ved at lade snekken rotere under indsprøjtning, flyder materialet ikke tilbage i sprøjtecylinderen. Eftertrykket forbliver virkningsløst, idet snekken ikke roterer under eftertryksfasen.