E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Indsprøjtningsovervågning

Indsprøjtningsovervågning kan være flere forskellige overvågningsprogrammer.
Pudeovervågning, også kaldet indsprøjtningsovervågning, er det almindeligste af indsprøjtningsovervågningsprogrammerne.
Programmet er noget ineffektivt, når der er tale om fler-kavitetsværktøjer, idet programmet virker på den måde, at der indsættes en sprøjtetid, der er lidt højere end den reelle indsprøjtningstid. Såfremt indsprøjtningen ikke når omkoblingsvejen, inden tiden udløber, vil maskinen melde fejl.
Ved fler-kavitetsværktøjer, hvor et emne bliver siddende i kaviteten, når formen lukkes, vil de øvrige kaviteter få det fulde sprøjtetryk i den kortvarige periode, indtil den indstillede tid fejlmelder, hvilket ofte er den ene gang for mange.
Parallelomkobling er noget mere effektiv, idet omkoblingen sker, når det normale fyldetryk er nået. Dette bevirker, at selv med et emne siddende i en kavitet vil trykket i de øvrige kaviteter ikke overstige det planlagte fyldningstryk, og såfremt den indstillede omkoblingsvej ikke nås, vil maskinen melde fejl.
Der findes flere effektive omkoblings- og overvågningsprogrammer til overvågning af indsprøjtningsvejen.
Ved tidsomkobling til eftertryk er problematikken omkring indsprøjtningsovervågning den samme.