E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Halvautomatisk

Dette program startes som beskrevet i de ti punkter i sprøjtestøbecyklus, men med den forskel i forhold til det fuldautomatiske program, at maskinen kun fuldfører ét cyklusforløb. For at fortsætte til næste cyklus må starttasten aktiveres igen.
Programmet bør altid anvendes i forbindelse med opstart og indkøring, indtil det er konstateret, at maskinen kører sikkert, og at emnerne afformes sikkert og upåklageligt. Først derefter kobles der over til fuldautomatisk cyklus.
Ved en produktion, hvor emnet manuelt tages ud af værktøjet, anvendes dette program med fordel, idet betjeningsmandskabet blot tager em-net ud og trykker på starttasten.
Et sprøjtestøbeværktøj, hvor der skal ilægges en indsats (indstøbning af indlæg), er dette halvautomatiske program ligeledes velegnet, idet cyklus stopper med udstøderen i bagerste position, og indsatsen kan indlæg­ges. Til en sådan produktionsform kan der oftest med fordel anvendes en speciel sprøjtestøbemaskine med vandretstående formlukkeenhed.
Programmet indeholder en funktion, hvor der kan indkobles et mellemstop, dvs. cyklus afsluttes med afformning af emne, for så at køre et indstillet stykke af lukkevejen frem igen og stoppe. Derefter aktiveres start­tasten for at fortsætte til næste cyklus.

Yderligere indeholder dette program en funktion, hvor cyklus kan stop­pes med udstøder fremme i forreste position, hvorefter et nyt cyklusforløb igen startes med starttasten. Dette program anvendes, når emnerne ikke selv må falde ud af værktøjet.
Ingen bevægelser er mulige, medmindre sikkerhedsskærmene er lukket