E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Procesforløbet ved stempelindsprøjtning

Det tager nogen tid at smelte materialet, specielt for den mængde, der ligger i midten af sprøjtecylinderen og dermed længst fra de opvarmede sprøjtecylindervægge.
Procesforløbet starter med, at en afmålt mængde materiale slippes ind i sprøjtecylinderen foran det tilbagetrukne ind­sprøjtningsstempel.
Hvis cylinderen er helt tom, trykker stemplet den indfyldte mængde materiale frem mod maskindysen, hvor det i første omgang presses hårdt sammen. Dette gentages et antal gange afhængigt af indsprøjt­ningsvolumenet, som bestemmes af indsprøjtningsstemplets fremstød/slagvolumen, også kaldet skudvolumen.
Hvis cyklustiden er 30 sekun­der, og cylinderen kan rumme det tidobbelte af skudvolumenet, vil materialets opholdstid i sprøjtecylinderen vare 10 × 30 = 300 sekunder eller 5 minutter.

Stempelsprøjtestøbemaskinens maksimale skudvolumen

Stempelsprøjtestøbemaskinens maksimale skudvolumen
Stempelsprøjtestøbemaskinens maksimale skudvolumen = samlede fremstød samt virksomt fremstød = skudvolumen.