E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Egenskaber

Epoxyplast uden fyldstoftilsætning er transparente og har normalt fremragende vedhæftning til en lang række materialer, meget gode mekaniske egenskaber og elektriske isolationsegenskaber og høj kemikaliebestandighed. Epoxyplast baseret på flerfunktionelle harpikser har almindeligvis højere glasovergangstemperatur og derfor bedre varmebestandighed og kemikaliebestandighed end dem, der er baseret på bisphenol A.

Som følge af det store udvalg af hærdere, epoxymolekylernes størrelse og sammensætning samt de mange former, hvori de kan optræde, er egenskabsgrænserne meget vide.
DGEBA er standard-typer med god mekanisk styrke, hårdhed, sejhed og stivhed. Desuden har de meget fine elektriske isolationsegenskaber og fremragende kemikaliebestandighed især over for baser. Sædvanligvis kan de anvendes ved temperaturer op til 150 °C.

DGEBA-epoxyer udviser stor alsidighed med hensyn til forarbejdningsmuligheder, og da udvalget af hærdere samtidigt er meget stort, betyder det, at mange specifikke egenskabskombinationer er mulige.
Der forekommer koldhærdende systemer med geléringstider fra under et minut til over et døgn. Varmhærdende systemer, som er baseret på faste epoxyharpikser eller opløsninger deraf, kræver varmetilførsel for at kunne udhærdes optimalt.

I epoxy-novolakker er de molekylære tværbindinger tættere, hvilket giver sig udslag i bedre varmebestandighed og kemikaliebestandighed især over for organiske opløsningsmidler. Som ventet er klæbeevnen og sej­heden reduceret, ligesom forarbejdeligheden er noget forringet. Ved forarbejdning re­duceres viskositeten ved iblanding af standard-epoxid (DGEBA) eller passende fortyndingsmidler eller ved opvarmning til et halvt hundred grader.

De cycloalifatiske epoxyer udmærker sig i forhold til standard-epoxider ved lettere forarbejdelighed, større varmebestandighed, bedre elektriske og dielektriske egenskaber og fremragende vejrbestandighed. Ligesom ved novolakkerne skyldes de forbedrede egenskaber en tættere molekylstruktur. Cycloalifatiske epoxider kan variere fra lavviskose væs-ker til halvfaste og faste stoffer, som kan hærdes ved stuetemperatur eller – hvad der er mest normalt – ved forhøjet temperatur.