E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Slagsejhed

Det er tidligere nævnt, at polymerer reagerer forskelligt ved mekanisk påvirkning afhængigt af den hastighed, hvormed materialeprøven deformeres. Ved høje deformationshastigheder kan polymeren ikke nå at ”flyde med”.
Modstandsevnen mod meget hurtige påvirkninger, slagpåvirkninger, be­stemmes af styrken af de primære og se­kundære bindinger i materialet og af dets evne til at fordele slagenergien over et stort volumen.
Mens hårdhed og elasticitetsmodul som før nævnt i al­mindelighed følges ad, er det omvendte tilfældet for slag­sejhed.

Slagsejhed og E-modul ­ af konstruktionsplast

Slagsejhed og E-modul ­ af konstruktionsplast

Normale slagprøvningsmetoder baseres på kun et enkelt slag. Sådanne slagsejhedsværdier siger imidlertid intet om et materiales evne til at modstå gentagne slagpåvirkninger. Det er vigtigt at vide, hvilken slagenergi et materiale kan optage ved gentagne slag i det uendelige, uden at der ind­træder målelig ødelæggelse.
To almindeligt brugte principper for slagprøvning er Charpy-princippet (ISO 179) og Izod-princippet (ISO 180).

Princippet i slagprøvning efter Charpy (A) og efter Izod (B)

Princippet i slagprøvning efter Charpy (A) og efter Izod (B)

De fleste polymerers slag­sejhed vil være påvirket af eventuelle materialedefekter, ridser og/eller mikrorevner. Et fremmedlegeme eller en anden defekt virker som en kærvanviser, og enhver ridse og mikrorevne er en kærv, som vil medføre spændingskoncentrationer.

Forholdet mellem et mate­riales slagsejhed med og uden kærv kaldes dets kærvføl­som­hed.

PVC’s slagsejhed

PVC’s slagsejhed
Figuren viser slagsejhed uden kærv og med kærv med forskellig radius i afhængighed af temperaturen

Kærvslagsejhedens variation med kærvens radius

Kærvslagsejhedens variation med kærvens radius
Kærvslagsejhedens variation med kærvens radius ved konstant temperatur for forskellige termoplasttyper Det ses fx, at kærvslagsej­hedens afhængighed af kærvens radius er betydeligt mindre hos ABS og PMMA end hos de øvrige plasttyper