E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Sprøjteoplægning

Sprøjteoplægningsmetoden er at betragte som en delvis mekaniseret ud­­gave af håndoplægning. Glasfiberrovings føres gennem et huggeværk, hvor­i glasfibrene hugges til forudbestemte længder, normalt 25 eller 50 mm.
Polyester tilføres fra trykbeholdere eller med pumper til en sprøjtepistols dyser. Halvdelen af polyestermængden er blandet med initiator, den anden halvdel med accelerator.

prøjtehovedet kan være forsynet med dobbelte dyser eller med et blandehoved. Sprøjtepistoler med initia­torpumpe er kun forsynet med én trykbeholder eller én fødepumpe til frem­føring af den for­accelererede polyester til dysen. Initiator bliver da sprøj­tet ind i polyesterstrømmen i afpassede mængder.

Sprøjteoplægning

Sprøjteoplægning

De hugne glasfibre kastes fra huggeværket ind i polyesterstrålen på en sådan måde, at fibre og polyester samtidigt aflejres på formoverfladen. Fra dette punkt følges samme procedure for bearbejdning med ruller for at befugte fibrene og for at tvinge indesluttet luft ud som beskrevet under håndoplægningsmetoden.

Glasfiberroving er det eneste egnede forstærkningsmateriale til sprøjte­oplægning. For at give bedst mulige forhold ved hugning af glasfibrene an­vendes ofte overfladebehandling af fibrene med chrom- eller chromsilan-forbindelser. Glasindholdet er sædvanligvis mellem 30 og 40 %.