E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Mængder og retninger

De enkelte fiberbundter, som placeres i en given retning, vil normalt have samme størrelse (målt som N (antal fibre i et bundt) eller texværdi (massen i gram af 1000 m fiberbundt)). Men i de to, evt. flere, forskellige retninger i vævet kan bundtstørrelsen være forskellig. Hvis bundterne i forskellige retninger er ens, kaldes vævet balanceret. De fleste praktiske væv er af denne type. Hvis der er forskel i bundtstørrelse, kaldes vævet ubalanceret. Af disse findes der en del, ofte til specialanvendelser. Væv med fibre i to retninger kaldes biaksiale, i tre retninger triaksiale, i fire retninger quadroaksiale og så fremdeles.
Et eksempel er væv i form af uendeligt lange bånd af typisk 20 cm’s bredde, hvor ca. 90 % af fibrene er placeret på tværs af båndet, mens de resterende 10 % af fibrene er placeret på langs og udgør en slags bæretråde for båndet. Det anvendes typisk til viklede komponenter, hvor båndet efter vikling på en cylindrisk eller konisk dorn giver fibre, som for de 90 %’s vedkommende er placeret på langs af komponenten og dermed giver den stivhed og styrke på langs. Et praktisk eksempel er vinger til vindmøller, som har lange, svagt koniske, bærende bjælker eller rør inden i den aerodynamiske skal.

Beskrivelse af de enkelte retninger i væv kan ske ved angivelse af vægtmængde pr. breddeenhed fx:

Retning 1: w1 g/cm
Retning 2: w2 g/cm

Tillige kan brudlasten af en vis bredde benyttes:

Retning 1: P1 N/cm
Retning 2: P2 N/cm

Fiberarrangement og -mønstre: Endimensionale arrangementer

Garn-bundt
Endimensionelt fiberarrangement, forstærkning i 1 retning

Fiberarrangement og -mønstre: Todimensionale arrangementer

CSM-måtte

CSM-måtte
Todimensionelt (plant) fiberarrangement, uden orientering
Prepreg

Prepreg
Todimensionelt (plant) fiberarrangement, forstærkning i en retning
Væv

Væv
Todimensionelt (plant) fiberarrangement, forstærkning i to retninger
Triaksialt væv

Triaksialt væv
Todimensionelt (plant) fiberarrangement, forstærkning i tre retninger
Multiaksialt væv Strikket væv

Multiaksialt væv Strikket væv
Todimensionelt (plant) fiberarrangement, forstærkning i mange retninger

Fiberarrangement og -mønstre: Tredimensionale arrangementer med lineære elementer

Løse fibre
Tredimensionelt (rumligt) fiberarrangement, uden orientering
Tredimensionalt fletværk

Tredimensionalt fletværk
Tredimensionelt (rumligt) fiberarrangement, med orientering i en retning
Flerlagsvæv

Flerlagsvæv
Tredimensionelt (rumligt) fiberarrangement, med orientering i to retninger
Triaksialt og tre-dimensionalt væv

Triaksialt og tre-dimensionalt væv
Tredimensionelt (rumligt) fiberarrangement, med orientering i tre retninger
Multiaksialt og tredimensionalt væv

Multiaksialt og tredimensionalt væv
Tredimensionelt (rumligt) fiberarrangement, med orientering i tre retninger

Fiberarrangement og -mønstre: Tredimensionale arrangementer med plane elementer

Løse plane elementer

Løse plane elementer
Tredimensionelt (rumligt) arrangement med plane elementer uden orientering
Laminat

Laminat
Tredimensionelt (rumligt) arrangement med plane elementer orienteret i en retning
Bjælke

Bjælke
Tredimensionelt (rumligt) arrangement med plane elementer orienteret i to retninger
Bicelle-elementer

Bicelle-elementer
Tredimensionelt (rumligt) arrangement med plane elementer orienteret i tre retninger