E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Kombinationer

Ud over de ”rene” væv med givet mønster og given retningsfordeling og -mængde forekommer der kombinationer af væv.
Den ene type opstår ved sammenlægning af to (eller flere) væv til så-kaldte kombinationsvæv eller kombinationsmåtter. Det kan fx være et balanceret væv, som lægges sammen med en måtte med tilfældigt orienterede fibre. Kombinationen kan yderligere være syet sammen med fibre i den tredje retning, vinkelret på vævets plan.
Den anden type kombination opstår ved brug af to eller flere typer fibre i samme væv. Sådanne systemer af flere typer fibre kaldes ofte hybridsystemer. Interessen for disse skyldes dels de mange mulige egenskabskombinationer, dels de aktuelle prisforhold. Hybridvæv er især tilgængelige med glas-, carbon- og aramidfibre. De parametre, som påvirker kombinationerne, er vist skematisk i tabellen herunder.

Egenskaber af fibervæv med flere fibertyper

GlasCarbonAramid
StivhedLavHøjMiddel
StyrkeHøjHøjHøj/Lav*
BrudsejhedMiddelLavHøj
SlagsejhedMiddelLavMeget høj
PrisLavHøjMiddel

Disse kvalitative niveauer er en første vejledning til fibrenes betydning for de resulterende egenskaber af kompositmaterialer; for aramidfibre er trækstyrken høj, men trykstyrken lav.
Kombinationen i hybridvæv kan være blanding af fibrene på flere niveauer:

  • Fiber/fiber-blanding i de enkelte bundter
  • Bundt/bundt-blanding i de enkelte lag
  • Lag/lag-blanding i de enkelte kombinationsvæv

Af disse er bundt/bundt-blandingen den mest almindelige, fordi de enkelte fibre allerede foreligger som bundter, der således let kan placeres side om side ved fremstilling af væv.