E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Rengøring af værktøj

Når et værktøj eller dele deraf skal rengøres, kan det være forbundet med stor fysisk indsats. Mange plasttyper klæber så fast til værktøjet, at det kan være meget vanskeligt at få plasten af.
I visse tilfælde kan det være en fordel at afslutte produktionen med at køre en anden plasttype gennem ekstruderen. Denne anden plasttype kan i mange tilfælde presse den vanskelige plasttype ud og selv være meget nemmere at få af værktøjet. Her er man i alle tilfælde nødt til at rådføre sig med sin værkfører eller forsatte, inden man forsøger sig med denne metode.
Flere andre plasttyper er derimod nemme at få af værktøjet. I nogle tilfælde kan man trække plasten af eller ud af værktøjet, hvis man anvender trykluft. Hvis det er muligt at få fat i et stykke af den plast, som hænger ud af dysen, kan man i mange tilfælde trække plasten ud af dysen eller værktøjet, hvis man samtidigt blæser kold luft ind langs dysen eller værktøjet.
Det samme gør sig gældende, når man skal skifte filter på hulpladen. Hvis hulpladen er rengjort på modsatte side af filteret, og man kan få fat i filteret med en tang, kan man blæse trykluft ind omkring den plast, som hænger ind gennem hullerne. Derved vil plasten, som jo har et større kølesvind end metallet, kunne trækkes ud af alle hullerne i hulpladen.