E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Krympeprøve

Når folie og andre produkter forlader dysen, ligger molekylerne i den form, som de ”ønsker”. Når man derefter strækker fo-lien eller emnet, tvinger man molekyl-erne ud i en ny form. På grund af den efterfølgende afkøling af produktet er det ikke muligt for molekylerne at trække sig tilbage igen.
Tænk på en elastik. Hvis der sidder en elastik omkring en stor pakke i fryseren, og man tager elastikken af, beholder den formen, indtil den ”tør op”. Først derefter indtager den sin oprindelige størrelse. På samme måde er det med ekstruderede produkter.
Hvis man udskærer et stykke folie på fx 100 × 100 mm og lægger det i en ovn, vil det indtage sin oprindelige stør­relse, når temperaturen er tilstrækkeligt høj.
Krympeprøven kan også bestå i, at et testemne opmærkes med et givet mål. Der­efter udsættes emnet for varme, fx et bad med en given temperatur, indtil molekyl-erne finder deres oprindelige placering.
Når emnet er kommet op af badet og afkølet igen, kan det markerede mål kontrolleres og krympeprocenten beregnes.

Eksempel på krympeprøve

Eksempel på krympeprøve
Prøven er krympet til 70 × 25 mm. I maskinretningen er folien krympet 75 mm, eller det samme som 75 %. I tværretningen er folien krympet 30 mm, eller det samme som 30 %.