E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

PE- og PP-værktøj

På grund af problemerne med at få plasten til at flyde sammen i dornholderværktøjet har man udviklet et værktøj, som er velegnet til fx PE og PP.
Dornholderen er her erstattet af en spiralformet fordeler­blok/dorn. Mate­rialet bliver presset fra centrum (filter og hulplade) ud mod siderne gennem et antal huller og ud i en række spiralformede kanaler udvendigt på fordelerblokken/dornen. Disse kanaler fordeler plasten hele vejen rundt om dornen. Dornens diameter bliver gradvis mindre ud mod dysen, hvorved de spiralformede kanaler afleverer en lagvis fordelt masse rundt om dornen. Den lagvise fordeling af materialet sikrer bedre sammenflydning.
Den efterfølgende sammenpresning i dysen på diameteren sikrer røret mod svind og spændinger.
Vulst
I tilfælde, hvor røret skal have meget stor godstykkelse, kan det være et problem at sikre ordentlig sammenflydning på grund af manglende modtryk. Derfor er der ofte i disse værktøjer indbygget en ringformet vulst på dornen. Denne vulst går meget tæt på yderværktøjet, således at der opbygges et meget stort tryk før vulsten. Derved sikres et meget højt sammenflydningstryk.
Kalibrering
Slangen føres indvendigt i en kalibrator, som skal glatte, køle og derved fiksere rørets udvendige side på det kor

Fordelerblok/dorn til fx PE og PP

Fordelerblok/dorn til fx PE og PP

Rørværktøj

Rørværktøj
Grundprincippet i dette værktøj er sandsynligvis det mest anvendte inden for ekstrudering af PE- og PP-rør