E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Forvarmning for at undgå fugtoptagelse

Når det fortørrede materiale fyldes på tragten, skal man være opmærksom på, at der også her er mulighed for optagelse af fugt. Det gælder især for PET, PC og PA, som fortørres ved ret høje temperaturer, 80-120 °C. Ved anbringelse i en kold tragt vil der være risiko for, at luftens fugtighed kondenseres på granulatkornene.

For at hindre dette bør man:

  • Kun påfylde så meget materiale, at det kan anvendes på forholdsvis kort tid. Hvis opholdstiden bliver for lang, har fortørringen ingen mening.
  • Sørge for ordentlig tillukning af tragten.
  • Installere en opvarmningsanordning i tragten, fx en infrarød lampe.

Forvarmning i tragten kan også være en fordel for at øge ma­ski­nens plastificeringskapacitet. Den varme, der er tilført i tragten, skal ikke tilføres i cylinderen.
Fortørringstemperaturen må dog aldrig overstige materialets klæbe­temperatur. Ved klæbetemperatur forstås den temperatur, hvorved granulatkornene klæber sammen eller i øvrigt klæber til omgivelserne.
Anvendes der forvarmning i tragten, skal man være opmærksom på traverskølingstemperaturen, som skal være passende høj – svarende til forvarmningstemperaturen. Kraftig køling her vil give risiko for kondensfugt.