E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Fortørring

Det er normalt kun nødvendigt at fortørre materialet, når det er foreskrevet af råvareleverandøren. Når det er foreskrevet, skyldes det, at materialet er følsomt for overfladefugt, eller fordi visse materialer direkte absorberer fugt.
Selv om et materiale ikke er følsomt over for fugt, må det frarådes at anvende det direkte, såfremt det har været opbevaret på et koldt lager. Ved store temperaturforandringer, fx ved påfyldning af koldt ma­teriale i tragten, er der stor risiko for dannelse af kondensvand på materialekornene.
Yderligere kan koldt materiale bevirke ustabilitet i processen, da der skal tilføres mere varme i fødezonen på cylinderen.
Det må derfor tilrådes, at ma-terialet anbringes i produktionshallen for at tempereres, inden det fyldes på maskinen.
Anvendelse af fugtigt materiale vil altid have negativ indflydelse på emnekvaliteten. Fugten bliver til små dampblæ­rer under opvarmningsprocessen. Efter afkølingen vil der så­ledes være små hulrum i emnet, hvilket både nedsætter styrke og tæthed.

Den nødvendige temperatur og tid for at opnå tilstrækkelig fortør­ring vil kunne oplyses af materialeleverandøren. Vedstående tabel er kun vejledende.

Fortørringstider og fortørringstemperaturer for fugtfølsomme materialer

MaterialeTørretid (ca. timer)Tørretemperatur (ca °C)
PS1-360-80
ABS470-80
CA270-80
PMMA870-100
PA16/0-100
PC8100-120
PET4100-120