E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opstart og nedlukning af kabelisolerings- og kapperørsanlæg

Opstart og nedlukning af kabelisolerings- og kapperørsanlæg skal foregå på en kontrolleret og systematisk måde. Nedenfor findes de overordnede procedurer for disse processer, som naturligvis skal tilpasse forholdene i den lokale produktion.

Opstart af kabelisolerings- og kapperørsanlæg

Polér altid på tværs af plastens flyderetning.
Klargøring af linjen inden opstart.

 1. Før emnet gennem niplen og ind i trækbænken.
 2. Tænd for vandkøling.
 3. Start ekstruderen.
 4. Kør eventuel knaldluft ud.
 5. Opsaml spild i container/vandbad.
 6. Klem plasten sammen omkring emnet.
 7. Samtidigt startes trækbænken, tilpas hastigheden.
 8. Tænd eventuelt for vakuum.
 9. Centrer.
 10. Tilpas godstykkelsen (aftrækshastighed).

Stop af kabelisolerings- og kapperørsanlæg

 1. Skift om nødvendigt materialetype for at lette rengøringen af snekke, cylinder og værktøj.
 2. Luk for materialetilførsel.
 3. Opsaml spildet i container/vandbad.
 4. Stop følgeudstyr.
 5. Stop hovedmotoren, når cylinderen er tom (eventuelt kun i fødezonen).
 6. Sluk for varmesystemet.
 7. Sluk for kølesystemet.
 8. Luk for eventuel vakuum.
 9. Sluk for udsugning.
 10. Sluk for hovedkontakt.