E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Klargøring

 1. Fremskaf alle nødvendige produktspecifikationer og produktionsordrer, således at der ikke laves en forkert opstilling.
 2. Vær sikker på, at råvarerne til produktionen er til stede. Hvis det er en fugtfølsom råvare, skal den måske først fortørres/forvarmes.
 3. Rengør materialetragt og eventuel materialesuger. Et enkelt korn fra forrige produktion kan ødelægge mange meter produktion eller i værste fald brænde sig fast i værktøjet og skabe en ”brandstribe”, som kræver produktionsstop og værktøjsrensning.
 4. Udtag og rens eventuelt snekken, hvis det ikke allerede er gjort. Her er det selvfølgelig nødvendigt at sætte varme på forinden, hvis ekstruderen er kold.
 5. Klargør formværktøjet til ekstruderen. Rengør og polér alle de flader i værktøjet, som kommer i berøring med plast. En lille grat i værktøjet, som måske ikke er synlig for øjet, men kun kan mærkes med fingerspidsen, kan give en meget synlig ridse i produktet. Sørg for, at alle samlingsflader i værktøjet er fuldstændigt rene og fri for grater. Rengør alle bolte for fedt- og plastrester, og smør dem om­hyggeligt med varmebestandigt fedt på gevindet og under hovedet. Rengør gevind- og følerhuller, eventuelt med blæsepistol.
  Det er i øvrigt god virksomhedspolitik at klargøre værktøjerne med det samme, når de tages ud af produktion. Har der været et problem med et værktøj, er der ingen, som kan huske dette en måned efter, når man skal bruge værktøjet igen. Desuden er det langt lettere at rengøre værktøjet, når det er varmt. Yderligere undgår man rustdannelser under fastbrændt plast.
  HUSK: Polér altid på tværs af materialets flyderetning.
  Langsgående ridser i værktøjet giver synlige ridser i produktet.
  Poleringen skal også være ens overalt på berøringsfladerne, ellers æn­dres gennemstrømningshastigheden, da materialet altid flyder hurtigst der, hvor det møder mindst modstand.
 6. Klargør eventuel si/filter og filterholder eller eventuel spærrering.
 7. Montér formværktøjet på ekstruderen.Det kan være nødvendigt at montere, opvarme og efterspænde de enkelte værktøjsdele enkeltvist, hvis der er utilgængelige bolte i det samlede værktøj.
  Hvis de monterede dele i værktøjet er opvarmet, kan det være nødvendig at opvarme næste del inden monteringen, da metallet udvider sig temmeligt meget. Diameteren i en varm værktøjsdel kan blive så meget større, at den kolde del ikke kan gå ind over den varme.HUSK: Alle bolte må i princippet ikke efterspændes, før værktøjet er i driftstemperatur. Monter alle varmebånd og følere, og tænd for varmen. Det kan i nogle tilfælde være en fordel at lade værktøjet opvarme trinvist, eller sætte varmen 10-20 °C lavere end driftstemperaturen. Derved undgår man overophedning af råvaren under opstart.Mens ekstruder og værktøj bliver varm – det kan tage fra 30 minutter til 16 timer, afhængigt af værktøjets størrelse – kan tiden bruges til at klargøre resten af linjen.
  Hvis det generelt er meget store værktøjer, man arbejder med, kan det være en fordel at have et ekstra elskab, hvor man sætter værktøjet til forvarmning.
 8. Klargør, montér og indstil eventuelt kalibratorudstyr. Klargør og afprøv eventuelt køleudstyr. Start så vidt muligt alle elektriske dele for at sikre, at de er i driftsklar stand.Hvis det er store eller tykke emner, der produceres, skal man måske være opmærksom på, at emnet skrumper undervejs, og at de forskellige kalibra-torenheder derfor skal være mindre og mindre hen mod trækbænken.
  Der kan være forskellige størrelser af kalibratorer til forskellige typer af plast, da den termiske svindprocent er meget forskellig.
 9. Klargør og indstil eventuelle trækruller/trækbænk og andet transportudstyr på de korrekte mål. Tilpas eventuelt opstartshastighed, således at en kommende opstart ikke ødelægges.
 10. Klargør og indstil eventuel afkorter/afklipper til den rigtige størrelse og længde.
 11. Indstil eventuelle vippeborde eller udløbsrender, som det færdige, afsavede eller afklippede produkt skal køres ud på.
 12. Saml eventuelle rammer, kasser, spolerør og paller til det færdige produkt. Det ville være ærgerligt at skulle smide gode produkter på gulvet, fordi man ikke kan finde netop de kasser, man skal bruge til emballering, eller det der er værre, nemlig at produktionen ”falder ned”, mens man går ude på lageret for at finde kasser.
 13. Noget af det vigtigste mangler dog endnu, nemlig at klargøre og indstille det måleudstyr/måleværktøj, som skal bruges til kontrol af det færdige produkt. Samtidigt skal de fornødne produktionspapirer/rapporter være til stede.
 14. Og sidst, men ikke mindst: Husk at klargøre en affaldscontainer, og måske et vandkar til eventuel affaldsproduktion. Det er ærgerligt at smide mange kg god plast på gulvet og derved få den varme plast fyldt med snavs.
 15. Der er her ikke nævnt noget om produktionsbearbejdende udstyr, som kan være et led i produktionslinjen. Her tænkes fx på treatere, stempelapparater, svejseudstyr, termoformningsudstyr og stanseværktøj. Disse funktioner skal selvfølgelig også klargøres og afprøves inden opstart.
 16. Mens følgeudstyret nu blev klargjort, er værktøj og ekstruder sandsynligvis blevet varme og klar til opstart.
  Husk efterspænding af værktøjet. Husk at krydsspænde boltene.
  Husk at sætte temperaturen på forventet produktionstemperatur.
  Hvis ekstruderen er standset med materiale i, er det vigtigt at rengøre dysen inden opstart. Årsagen er, at materialet kan brænde fast i spalteåbningen, hvor det bliver iltet.
  Manglende rengøring af dyseåbningen vil resultere i striber og ridser i det færdige emne. Rengøringen skal foregå med kobber-/messingværktøj.
  Undertiden kan det være nødvendigt at afmontere inderdorn og/eller yderring for at foretage total rengøring af disse dele.
  Rengøringen kan foregå med kobber-/messingværktøj og roterende børster af samme materiale. Sådant værktøj kan købes i forskellige varianter. Nogle virksomheder anvender et poleremiddel indeholdende et svagt slibemiddel, men vær varsom, det slider på værktøjet.
  Husk: Polér altid på tværs af plastens flyderetning.
  Ovenstående skal betragtes som generel vejledning til klargøring af en ekstruderingslinje, men der findes længere fremme en omtale af opstart under de forskellige produktionsformer:
 • Folieanlæg
 • Røranlæg
 • Profilanlæg
 • Plade- og planfolieanlæg
 • Monofilamentanlæg
 • Kabelisolerings-/kapperørsanlæg