E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Generel start af ekstruder

Følgende er en generel vejledning til opstart af en almindelig, manuelt betjent ekstruder, som er monteret med værktøj.

 1. Tænd for hovedkontakt.
 2. Tænd for varmesystem.
 3. Tænd for eventuelt oliekølesystem.
 4. Tilse temperaturvisere:
  – Jævn stigning – i orden
  – Store udsving – følerkabler kan være fejlmonteret eller defekte.
 5. Tilse strømforbrug på alle zoner:
  – Jævn temperaturstigning og strømforbrug normalt – alt i orden.
  – Lav temperatur og intet strømforbrug – sandsynligvis defekt varme­bånd.
 6. Når alle zoner er gennemvarmet, skrues der 20 °C ned for de zoner, hvor der er køleautomatik indbygget:
  – Starter køleblæseren – alt i orden.
  – Starter køleblæseren ikke – der er fejl i kølesystemet.
 7. Stil temperaturen tilbage.
 8. Bemærk: Ekstruderen må ikke startes, umiddelbart efter at temperaturen er nået. Der går yderligere tid, før snekken og det indre af værk-tøjet er gennemvarm.
 9. Når alt er gennemvarmt, kan hovedmotoren startes. Hold øje med strømforbruget på hovedmotoren, indtil der kommer materiale ud gennem dysen i værktøjet.
 10. Hvis der sker en pludselig stigning i strømforbruget:
  Afbryd straks hovedmotoren.
  Maskinen er endnu for kold. Der er en koldprop, som stopper materialet.
  Vent 10 minutter, og forsøg igen at starte hovedmotoren. Er der stadig problemer med for stort strømforbrug, tilkald da værkfører, eller find årsagen til, at en enkelt zone stadig er for kold.
 11. Når der efter en vellykket start er konstant bevægelse i det varme materiale, føres dette gennem køleanlæg og trækstation.
 12. Når foranstående er i orden, øges snekkeomdrejningerne og øvrige hastigheder til produktionshastighed.
 13. Timeproduktion og kvalitet kontrolleres. Målene noteres.
 14. Nu sammenholdes ekstruderens ydelse med hovedmotorens strømfor­brug. I skemaet herunder er angivet sandsynlige årsager til afvigelser.
 15. Maskinindstilling korrigeres om nødvendigt.
 16. Den ønskede produktion gennemføres efter ordreseddel.
 17. Forbrug og spild noteres ved ordrens afslutning.

Ydelse i forhold til hovedmotorens strømforbrug

Tabellen angiver sandsynlige årsager til afvigelser på hovedmotorens strømforbrug

Strømforbrug på hovedmotor er mindre end maskinkortværdienStrømforbrug på hovedmotor er som maskinkortværdienStrømforbrug på hovedmotor er større nend maskinkortværdien
Ekstruderens ydelse er mindre end maskinkortværdienBlokering i tragtenSnavs i filterFor lav temperatur
Ekstruderens ydelse er som maskinkortværdienFor høj temperaturI ordenSnavs i filter
tnEkstruderens ydelse er højere end maskinkortværdienForkert materialeForkert materialeForkert materiale