E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Kontrolpanel

Kontrolpanelet er ofte et separat skab, som er anbragt ved siden af maskinen eller kan være påbygget som en kontrolboks eller styrepult.

I mange kontrolpaneler sidder samtlige instrumenter til kontrol og re­gu­lering af temperaturer på materialecylinderen og værktøjet. Opvarmningen foregår på enkelte zoner begyndende med zone 1 ved ma­terialetragten, derefter zone 2, zone 3 osv. (enkelte ekstruderfabrikanter starter med zone 1 ved snekkespidsen).

Antallet af zoner på værktøjet kan være meget forskellig, afhængigt af opbygning og størrelse, samt hvilken produktionsform der køres.

Kontrolpanel med touch screen.
(Battenfeld)

Kontrolpanel, hvor al temperatur- og hastighedsindstilling og aflæsning foregår via kontrolpanelet.
(Cincinnati)

Det vil være en stor opgave at beskrive alle styringer, men mange af de følgende ting vil kunne findes på eller i nærheden af kontrolpanelet:

–  Tænd og sluk af hovedafbryder.

– Tænd og sluk af styrestrøm.

– Tænd og sluk af eventuel materialesuger.

– Tænd og sluk og styring af eventuelt fortørringsanlæg.

– Indstilling og/eller overvågning af travers- eller notzonetemperatur.

– Indstilling og overvågning af zone 1, zone 2, zone 3 osv. på cylinderen.

– Ofte er der overvågning af strøm-/ampereforbrug til hver varmezone.

– Indstilling og/eller overvågning af massetemperatur.

– Indstilling og/eller overvågning af massetryk.

– Indstilling og overvågning af zone 1, zone 2, zone 3 osv. på værktøjet.

– Ofte er der overvågning af strøm-/ampereforbrug til hver varmezone.

– Indstilling og overvågning af snekkehastighed.

– Overvågning af strøm-/ampereforbrug til hovedmotor.

– Ofte er der overvågning og styring af eventuelt vakuum.

– Ofte er der overvågning og styring af trækbænken.

– Ofte er der overvågning og styring af afskæringslængde og andre tilknyttede funktioner.