E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkekøling

Snekken bliver også påvirket af friktionen og varmen.

Når snekken er kold i fødezonen, yder den granulatet effektiv fremdrift. Hvis granulatet har stuetemperatur, vil det normalt holde snekken tilstrækkeligt kold, således at plasten ikke klistrer fast, og snekken bevarer sin evne til at transportere plasten.
Hvis den bliver for varm, vil plasten derimod klistre fast mellem gængerne, og snekken vil komme til at virke som en ”massiv stang”, der blot drejer rundt, og hele fremdriften af plasten vil stoppe.

For at imødegå disse problemer er der i mange snekker indbygget køling.
Snekker med køling er hule ind-vendigt, og kølingen kan foregå, ved at der ledes luft, vand eller olie gennem snekkehulrummet.

I en anden type er hulrummet fyldt med en væske, men uden tilgang og afgang. Væsken vil op­varmes ved snekkespidsen, men da temperaturen altid vil søge at være ens i horisontal retning, vil den opvarmede væske søge hen mod fødezonen, og her aflevere sin varme. Den koldere væske i fødezonen vil flyde langs bunden i hulrummet frem mod snekkespidsen.

På den måde vil hele snekken teoretisk have en gennemsnitstemperatur, der ligger midt mellem temperaturen ved tragten og temperaturen ved snekkespidsen.

A. Snekke med oliekøling. Temperaturen styres af en ekstern olievarmer/oliekøler. B. Snekke med indbygget, selvregulerende oliekøling.