E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkens data

Med hensyn til valg af snekkekonstruktion er det umuligt at give en klar definition på, hvorledes snekken skal være bygget. Der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvorledes snekken arbejder. Således kan to ellers ens ekstrudere kræve meget forskellige indstillinger med det samme hoved og den samme snekke. Forskellen kan fx skyldes uens slitage i cylinderen, eller mangel på kalibrering af temperaturfølere såvel på opvarmningssiden som på kølingen.

Kompressions-/gængedybdeforholdet skal være højt nok til at komprimere usmeltet materiale med lav volumenvægt ind i den smeltede, kompakte plast uden lommer. Er kompressionsforholdet for lavt, vil det resultere i luftlommer i plastmassen. Er der stort indhold af fint knus eller pulver, kan det være nødvendigt at anvende en snekke med højere kompressionsforhold.

Her ses de cirkulære bevægelser i plasten i hullerne.

Snekkens vigtigste benævnelser

For højt kompressionsforhold kan resultere i overfyldning af pumpe­zonen og dermed overophedning af materialet.

Derudover vil snekke med lave gænger og stor stigning have større tendens til at medføre overophedning af materialet.

På trods af ovenstående forbehold vises alligevel i tabellen nedenfor, hvilken snekkekonstruktion der anbefales fra leverandørerne.

Snekkens data ved forskellige materialer

I tabellen vises både snekkens L/D-forhold og zoneopdeling til forskellige plasttyper. Desuden er både kompressionsforhold og gænge-dybdeforhold beregnet for samme snekkegeometri.

Dimensioner (alle mål i mm)Stiv PVCSlagfast PSPELDPEHDPACA/CAB*
Snekken
Diameter (D)454545454545
Længde (L)900900900900900900
L/D-forhold20:120:120:120:120:120:1
Zoneopdeling
Fødezone 135(3D)270(6D)225(5D)360(8D)675(15D)0(0D)
Kompressionszone 765(17D)180(4D)450(10D)180(4D)45(1D)900(20D)
Pumpezone0(0D)450(10D)225(5D)360(8D)180(4D)0(0D)
Gængedybden
I fødezonen 6,06,06,06,56,56,0
I pumpezonen2,01,41,251,551,251,25
Kernediameter
I fødezonen 33,033,033,032,032,033,0
I pumpezonen41,042,242,541,942,542,5
Kompressionsforhold
2,72:13,83:14,28:13,72:14,58:14,28:1
Gængedybdeforhold
3,00:14,29:14,80:14,19:15,20:14,80:1

Bemærk, at der i tabellen anvendes både kompressionsforhold og gængedybdeforhold.

Gængedybdeforhold er: Gængedybden i fødezonen divideret med gængedybden i pumpezonen.

Der er ikke helt overensstemmelse mellem gængedybdeforhold og kompressionsforhold. Her kan der i visse situationer opstå tvivl om, hvilken beregningsformel råvareleverandøren har anvendt.

Gængedybdeforholdet for snekken ved forskellige materialer

SnekketypeLav-kompressions-snekke
(gængedybdeforhold 1,2:1 til 1,8:1)
Middel-kompressions-snekke
(gængedybdeforhold 2,0:1 til 2,8:1)
Høj-kompressions-snekke
(gængedybdeforhold 3:1 til 4,5:1)
PlasttypeAcrylplast, PMMA

Acryl-copolymer

ABS og SAN

Polyvinylchlorid, PVC, stiv

Acetalplast, POM (Delrin
100)

Celluloseplast, CA,

PA (lavt smelteindeks)

Polyphenylenoxid, PPO
– harpiksbaseret (Noryl)

Polycarbonat, PC

Polyethylen, PE (middel til
lavt smelteindeks)

Polypropylen, PP (middel
til lavt smelteindeks)

Polystyren, PS (krystal og
slagfast)

Polyvinylchlorid, PVC
(blødgjort)

Acetalplast, POM (Delrin 500 og 900)

Fluorplast, PTFE (Teflon
110)

PA (højt smelteindeks)

Polyethylen, PE (høj densitet)

Polyethylen, PE (højt smelteindeks)

Polypropylen, PP (middel
til højt smelteindeks)