E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Køling

Den indbyggede køling i formen skal ligge så tæt op ad formhulrummet som muligt for at være så effektiv som muligt. Vandkanalerne kan være borede kanaler, men kan også være indstøbte rørsystemer.
Fælles for al vandkøling er, at der er risiko for tilkalkning og algevækst i rørene. Det betyder, at man skal huske at blæse vandkanalerne tomme for vand ved produktionsafslutning. Endvidere bør man ved dårlig køling eller længere køletid end sædvanligt sikre sig, at der er passage, og at køle­slanger er monteret korrekt.

Kølerør til indstøbning i form

Kølerør til indstøbning i form

Blæseform med udfræste kølekanaler under fremstilling

Blæseform med udfræste kølekanaler under fremstilling

Formens overfladetemperatur er ret afgørende for emnets overflade. Den generelle betragtning er, at jo varmere formen er, jo blankere bliver emnet, og jo flere detaljer bliver synlige. En kold form giver matte emner med udflydende detaljer.
Af økonomiske hensyn ønsker man at køre med så lav formtemperatur som muligt, da køletiden derved bliver kortere. Hver plasttype har dog en generel temperatur, hvorved emnet opnår den højeste grad af overflade-finish. Her vises en liste over anbefalede formtemperaturer for forskellige plasttyper. Emnets kvalitet kan også forringes ved forkert formtemperatur.

Anbefalet formtemperatur afhængigt af materiale

PlasttypeFormtemperatur (°C)
POM80-100
PA20-40
PELD, PEMD og PEHD15-30
PVC15-30
PC50-70
PMMA40-60
PP30-60
PS40-65