E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Blæsedorn

Blæsedornen er indrettet til at kunne udføre flere funktioner fx:

 • At presse plast ud mod formen i halsåbningen og eventuelt ind i et gevind
 • At forme (kalibrere) hullet i flasken/emnet
 • At køle plasten omkring kalibratordelen ved hjælp af den indbyggede vandkøling i blæsedornen
 • At danne den flade anlægskant på en flaske ved hjælp af skæreringen, således at kapslen kan holde tæt
 • At lede trykluft ind i slangen til opblæsning af den
 • At bortlede en del af opblæsningsluften i køleperioden, således at der kan tilføres ny og koldere opblæsningsluft
 • At bortlede opblæsningsluften inden afformningen
 • At skære den overskydende slange fri
 • At fjerne topflappen, når der produceres med indvendig slange

Blæsedornen skal centreres således, at den rammer præcist i midten af halsen. Desuden skal dornen tilpasses i højden, ellers ødelægges skæreringen og anlægspladen.
Dornens bevægelseshastighed kan normalt reguleres, og det er vigtigt, at man dæmper hastigheden til “sneglefart”, mens man foretager justeringer i højden samt centrering.
Jo mere man åbner for luftgennemstrømningen på afgangs­luften, jo bedre køling får man på tykke emner, da luften inde i emnet ret hurtigt varmes op af den varme plast.
Vandkølingen indvendigt i dornen forhindrer, at plasten klæber på dornen. Desuden køler det plasten i halsen.
Følgende produktionsmetode anvendes ofte: Når formen er kørt på plads under blæsedornen, går denne ned i hullet på slangen. Ofte lader man dornen begynde at blæse, mens den er på vej ned, således at den køler slangen indvendigt. Derved undgås, at slangen klæber til dornen.
Når emnet er kølet af, “afluftes” formen, hvilket betyder, at trykluften afbrydes, og overtrykket inde i emnet lukkes ud. Derefter åbner formen sig.

Blæsedorn

Blæsedorn

Montering af blæsedorn

 • Blæsedornen monteres og fastspændes i blæsedornholderen.
 • Blæsedornen køres forsigtigt ned mod formen (hastigheden drøvles/sænkes ved hjælp af drøvleventilen).
 • Blæsedornens højde indstilles, således at den ikke rammer skære- pladen og derved ødelægger skæreringen.
 • Derefter centreres blæsedornen ved hjælp af centrerskruerne på blæsedornholderen, således at dornen rammer præcis i midten af halsåbningen.
 • Højden på blæsedornen kan nu efterjusteres. Den endelige efterjustering af højden kan dog først foretages under indkøring, således at topflappen slipper let.
 • Blæselufts- og kølevandsslanger monteres.
 • Eventuel afstryger monteres og centreres, således at den ikke ridser blæsedornen.