E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Flerkavitetshoveder og forme

For at opnå mere effektive maskiner er der ud­viklet slangehoveder, der producerer to eller flere slanger ad gangen. Op til otte slanger er efterhånden ikke unormalt. Hvert slangehoved er selv­stændigt, hvilket betyder, at der skal rengøres, centreres og justeres varme på hvert enkelt hoved. Dog er profilering af slangen ofte fælles, men udgangsstillingen skal jus­teres for hvert enkelt hoved. En fordelerkanal forsyner alle hovederne med råvaren øverst oppe som normalt. Blæse-forme og blæsedorne er der et tilsvarende antal af.

Dobbelt slangehoved og to styk dobbelte forme

Dobbelt slangehoved og to styk dobbelte forme
Formen til venstre er under opblæsning og afkøling, mens formen til højre er ved at åbne sig for at køre hen efter to nye slanger. Bemærk, at emnerne (flaskerne) hænger på blæsedornen. Når formen er væk, trækker dornen sig op gennem afstrygeren, og flaskerne falder ned på transportbåndet eller bliver hentet af gribere og ført ind i stanse-/maskeværktøjet.

Der kan være indskudt en justerbar spærring i fødekanalerne til hvert hoved, således at strømningshastigheden kan reguleres for hvert hoved.
Som en anden form for effektivisering, kan der være to vogne med hver sin form. Det betyder, at man har mulighed for at køre dobbelt så hurtigt som normalt. Mens det ene emne køles af i formen til venstre for dysen, kommer den anden form ind fra højre og bliver forsynet med slange.
For at gøre denne flerforme-proces 100 % effek­tiv er der udviklet karruseller. I karrusellerne kan der i princippet være det antal forme, man har be­hov for. Derved kan ekstruderen køre kontinuerligt med højeste hastighed. I det øjeblik slangen er færdig, skal en form være klar. Denne form skal have så lang tid rundt i karrusellen, at emnet når at køles af og blive afformet, inden den åbne form skal gribe et nyt stykke slange.

Blæsestøbning i karrusel

Blæsestøbning i karrusel
Formene er anbragt således, at slangen ekstruderes endeløst. Bemærk, at det er en fem-lags coekstruder, hvoraf de to eks­trudere er forsynet med dobbelt tragt til blandingsråvarer. Øverste figur viser anlægget set oppefra.