E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Termoplastiske elastomerer (TPE)

Eksempler på anvendelse af termoplastisk elastomer (DuPont)

Eksempler på anvendelse af termoplastisk elastomer (DuPont)

Termoplastiske elastomerer er en gruppe materialer, hvis anvendelsestekniske egenskaber på væsentlige områder er gummiagtige, mens de kan forarbejdes som almindelige termoplast. Gummi kan også betragtes som hærdende elastomerer, idet der ved vulkaniseringen opstår primære, kemiske bindinger mellem kædemolekylerne; men det tredimensionale netværk er betydeligt mere grovmasket end hos hærdeplastene.
TPE’s fordele i sammenligning med vulkaniseret gummi er, at de i al­- mindelighed ikke skal kompounderes, at de er betydeligt nemmere at form­give med meget kortere procestider og lavere energiforbrug, at spild og affald kan recirkuleres, og at produkternes kvalitet kan kontrolleres bedre og mere økonomisk; desuden har de lavere massefylde.

Eksempler på anvendelse af termoplastisk elastomer

Eksempler på anvendelse af termoplastisk elastomer
(Gummiwerke Kraiburg GmbH & Co.)

Efter den kemiske sammensætning findes der fem grupper af termo-plastiske elastomerer. Ordnet efter stigende pris og ydeevne er de:

  • Styrenbaserede TPE
  • Olefinbaserede TPE
  • Urethanbaserede TPE
  • Esterbaserede TPE
  • Amidbaserede TPE