E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Positivformning med forblæsning

Bemærk: Arealet af overfladen på forblæseboblen skal ikke være større end emnets overflade.
Mulighed 1: Til formning af emner, hvor formningsforhold H:D ≤ 1:1,5 (dvs. korteste formbredde er minimum 1,5 ´ formhøjden), kan man med fordel anvende strækning af pladen med forblæs. Derved fås følgende formningsforløb:

 • Opvarmning
 • Forblæsning til boblehøjde H = formhøjde H
 • Form køres op
 • Vakuum tilsluttes ved form oppe
  Ved dette formningsforløb vil følgende ændringer have indflydelse på emnets godstykkelsesfordeling:
 • Mindre boble medfører tykkere bund
 • Større boble medfører tyndere bund og finner (folder)
Positivformning med forblæsning (Mulighed 1)

Positivformning med forblæsning (Mulighed 1)

Mulighed 2: Til formning af emner med formningsforhold H:D ≤ 1:1 (dvs. korteste formbredde er minimum lig formhøjden) kan der med fordel anvendes forblæsning med samtidig forstrækning med formen. Derved fås følgende formningsforløb:

 • Opvarmning
 • Forblæsning og samtidig opkøring af form
 • Vakuum tilsluttes ved form oppe
Positivformning med forstræk­ning med forblæsning og form (Mulighed 2)

Positivformning med forstræk­ning med forblæsning og form (Mulighed 2)

Hjørnefolder ved kantede geometrier kan fjernes ved at:

 • Formindske vakuumsugearealet (størrelse, antal huller og slidser) samt vakuumsugehastigheden
 • Gøre radier på lodrette kanter større
 • Reducere pladearealet ved afblænding af hjørner på overrammen
 • Eventuelt opvarme plastpladen mere
Form med blænde

Form med blænde
Blænde med overstempel (finnetrykker)

Blænde med overstempel (finnetrykker)
Blænde med overstempel (finnetrykker)

Venstre del af figuren ovenfor viser udførelse af eventuel blænde og finnetrykring.
Hvis blænden fastgøres i overrammen, gælder følgende for afstanden a: a ≈ (0,15 til 0,20) × formhøjden H.
Blænden muliggør højere forblæsning, uden at der kommer folder, samtidigt kan der blæses højere, uden at plastpladen rører overrammen og får mærker af den.
Afstanden b mellem form og overstempel (finnetrykkerringen): b = 1,5 × pladetykkelsen.