E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Negativformning med mekanisk forstrækning

Ved et formningsforhold i negativformning på H:D ≥ 1:3 er det nødvendigt at anvende et overstempel til forformning af plastpladen. Friktionen mellem pladen og overstemplet holder på materialet, mens det trykkes ned i formen. Det medfører, at der kommer mere materiale ned i bunden af formen, hvorved godstykkelsen i området øges.

Negativformning ved forstrækning med overstempel

Negativformning ved forstrækning med overstempel
a og b = afstande mellem stempel og form R = radius

Godsfordelingen afhænger hovedsageligt af:

 • Overstempeludformning
 • Overstemplets afstand til formen (indbygningshøjden)
 • Bevægelsesmønster mellem form og overstempel
 • Pladetemperatur
 • Overstempelmateriale
 • Overstempeltemperatur
Godstykkelsesfordeling med og uden overstempel

Formningsforhold H:D > 1:3

Procesforløb:

 • Opvarmning
 • ’Form op’ samtidig med ’overstempel ned’. Ved grundindstilling skal form og overstempel nå deres endeposition samtidigt
 • Vakuum sluttes til ved enten ’bord oppe’ eller ’overstempel nede’
 • ’Overstempel op’
 • Køling
 • Afformning

Bunden af emnet bliver tykkere, hvis:

 • Bevægelsen ’bord op’ forsinkes, eller hvis overstemplet når dets endeposition før formen
 • Afstanden mellem stempelbund og form er mindst mulig
 • Stemplet er så stort som muligt (lille afstand mellem stempelside og form og lille stempelradius (R))