E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Orientering

Krympetesten, der er omtalt ovenfor, giver også oplysninger om den orientering af molekylerne, der er i pladen eller emnet. Hvis pladen har meget stor orientering i fx ekstruderingsretningen, kan det be­virke, at der opstår finner (folder). Ved flerstyksværktøjer, hvor der er samme afstand imellem formene i længde- og tværretningen, vil mu­ligheden for og størrelsen af finnerne være meget større i ekstruderingsretningen end i maskinretningen.

Finnedannelse som følge af molekylorientering i pladen

Finnedannelse som følge af molekylorientering i pladen
A. Ved etstyksform B. Ved flerstyksform

Ved termoformning af pladen dannes yderligere orientering af molekylerne, idet orienteringen stiger med den strækning, der foretages. Billedet herunder viser et termoformet bæger af PSHI (SB), der let revner i længderetningen. Derimod er den enkelte stribe materiale meget stærk i længderetningen, fordi materialet er stærkt orienteret i denne retning. En stærk orientering af materialet ved termoformning forringer materialets styrke vinkelret på orienteringen og kan dermed føre til revner i strækretningen.

Revner i et rundt bæger på grund af stor orientering

Revner i et rundt bæger på grund af stor orientering
Revne i orienteringsretningen på et kantet emne

Revne i orienteringsretningen på et kantet emne