E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Køling

Køling af det formede emne sker både fra form- og yderside.
Formsiden kan køles direkte eller indirekte:

  • Ved direkte køling er formen temperaturstyret ved hjælp af kølekanaler i formen. Det giver ved korrekt udførelse den bedste kontrol med formens temperatur og dermed emnets køling på formsiden.
  • Ved indirekte køling placeres formen oven på en køleplade, hvorefter varmeafgivelsen sker gennem kontaktfladen mellem køleflade og form.
  • Forme kan også være uden hverken direkte eller indirekte køling: Ved formning opvarmes formen af en varmeplade. Mens den næste plade opvarmes, vil formen så afgive varmen til maskinen og luften i blæsekassen.

Den udvendige køling af emnet sker med køleblæser og eventuelt vandtågekøling. Køleblæserne blæser luft på emnet, der derved afkøles. I køle­blæserne kan der være monteret vandforstøvere, der laver en vandtåge, som køler meget effektivt.
Ved emner med stor godstykkelse er det vigtigt, at emnet køles ensartet fra begge sider, da der ved stor forskel vil komme spændinger i emnet.