E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Afformningshjælp

Til øgning af afformningsluft kan anvendes store luftventiler, som har et stort areal, hvilket betyder, at der kan strømme store mængder luft gennem ventilen. Ventilen leveres med diameter på 40-80 mm. Også slidsdysen med diameter på 4-12 mm kan anvendes til øgning af luftarealet.

Hurtigluftventil

Hurtigluftventil

Selv om det ikke er nødvendigt at anvende overstemp­ler for at få god godsfordeling ved formning af flade emner, kan de anvendes som afformningshjælp til at forhindre deformation af emnet.
Hvis emner er svære at afforme, bliver de deforme­ret af både for lidt og for megen afformningsluft. Her kan det hjælpe med et overstempel, der følger emnets form så præcist som muligt. Ved afformning placeres dette stempel 1-3 mm over emnet, der nu kan blæses hårdt af formen, da det blot bliver trykket op mod stemplet uden at blive deformeret. Til slut kan formen køres ned.

Form med udstøder som afformningshjælp (mekanisk afformningshjælp)

Form med udstøder som afformningshjælp (mekanisk afformningshjælp)
Venstre del: Udstøder i formningsposition. Højre del: Udstøder i afformningsposition
Opholder placeret i underrammen som afformningshjælp

Opholder placeret i underrammen som afformningshjælp

Hvis overstemplet anvendes både ved formning og afformning, må man skelne mellem rulleautomatmaski­ner, hvor kølingen af emnet udelukkende sker gennem formen, og plademaskiner, hvor kølingen også sker fra yder­siden. Her må stemplet ikke blive nede, men skal væk under kølingen for ikke at spærre for denne. Derfor er det her nød­vendigt med to stempelnedkøringer, første til formningen, anden til afformning.

Overstempel som afformningshjælp til flade emner

Overstempel som afformningshjælp til flade emner
Hovedformålet er at forhindre deformation af emnet.

Produkteksempler på to overstempelnedkørsler er svært afformbare emner med fx stejle sider med relativt dårlig stivhed og stærk tendens til deformation eller forme med underskæringer.
Overstemplet skal have samme konturer som emnet, så emnet ikke de­formeres ukontrollabelt af afformningsluften.

Overstempel som afformningshjælp ved enkeltstyksform

Overstempel som afformningshjælp ved enkeltstyksform
Overstempel som afformningshjælp ved flerstyksform

Overstempel som afformningshjælp ved flerstyksform