E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Hærdemidler (initiatorer og acceleratorer)

Som hærdesystem ved hånd- og sprøjteoplægning anvendes i de fleste til­fælde methylethylketonperoxid (MEKP) eller cyclohexanonperoxid (CHP) som initiator i forbindelse med cobolt-naphthenat eller cobolt-octoat som accelerator. Et andet system, som også kan fungere ved stuetemperatur, er benzoylperoxid (BPO) og dimethylanilin (DMA). Derudover er et stort antal hærdesystemer til rådighed til specielle anvendelser. Peroxider er meget reaktive stoffer, så for at undgå antændelse forhandles de altid i for­tyndet tilstand. Normalt anvendes 50 % opløsninger (i fx di(2-ethylhexyl)-phthalat, DEHP). Sådanne brandbarhedsnedsættende midler kaldes flegmatiseringsmidler. Acceleratorerne forhandles også fortyndet – ikke af sikkerhedsmæssige grunde, men fordi de skal tilsættes i meget små koncentrationer. Derved bliver det muligt at dosere præcis. Alminde­ligt forekommende fortyndinger er 1 %, 6 % og 10 % cobolt i fx styren.

Hvis initiator og cobolt-accelerator kommer i kontakt med hinanden, opstår der en eksplosiv blanding. Man kan undgå, at det sker, ved at undlade at håndtere acceleratorer, idet man kan købe polyester, hvori accelerator allerede er blandet. Man taler da om foraccelereret polyester. Ulem­pen er, at det så bliver besværligt at regulere acceleratorkoncentrationen efter temperaturen. Når både initiator og cobolt-accelerator håndteres i en virksomhed, skal de af sikkerhedsmæssige grunde opbevares strengt ad­skilt fra hinanden.

Ved varmpresning eller i andre situationer, hvor hærdningen foregår under opvarmning, undværes acceleratorer helt, og der tales om varmhærdning i modsætning til koldhærdning, som foregår ved omgivelsernes temperatur efter tilsætning af accelerator. Ved varmhærdning bruges specielle initiatorer, der først spaltes ved højere temperaturer.
Fra fabrikkens side kan der være tilsat forskellige hjælpemidler for at sikre specielle, forarbejdningstekniske eller anvendelsestekniske egenskaber