E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Polyurethan

Polyurethan er en fællesbetegnelse for en gruppe af materialer, der er karakteristisk ved at indeholde urethanbindinger eller deraf afledede bindinger.
Polyurethaner forekommer som massive termoplast, som celleplast, der kan være stive, halvstive eller fleksible, som termoplastiske elastomerer, som klæbestof, som fugemasse, som overfladebelægning og som elastiske fibre.
En urethanbinding dannes ved reaktion mellem en isocyanat og en alkohol. Normalt anvendes til polyurethanfremstilling en diisocyanat og en polyol. Der er et stort udvalg af muligheder til rådighed, hvilket mu­liggør varia­tion af en lang række egenskaber. Således kan man fx kontrollere fleksibilitet, massefylde, tæthed i celleplast, celle­struktur (åbne eller lukkede celler), forarbejdningstekniske og anvendelsestekniske egen­skaber, samt om resultatet bliver en hærdeplast eller en termoplast.

Læs mere om PUR’s egenskaber, forarbejdningsmetoder og anvendelseseksempler i kapitlet Polyurethanstøbning.
Termoplastiske elastomerer af PUR er omtalt i kapitlet Termoplastiske elastomerer.

Urethanbindingens kemi

Urethanbindingens kemi