E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Egenskaber

Carbamidplast har noget lavere varmebestandighed end phenolplast, hvilket især tilskrives de organiske fyldstoffer. 80-90 °C angives som maksimal anvendelsestemperatur. HDT er 130 °C.
De mekaniske egenskaber er ligeledes ringere af samme årsag. Amino­plast er de hårdeste af alle plast og har meget stor elasticitetsmodul. Selv om de er sprøde materialer, bliver de ikke væsentligt sprødere ved lave temperaturer. Kærvslagsejheden er relativt lille.
I ren form er aminoplastene transparente, men med den nødvendige tilsætning af fyldstoffer bliver de ugennemsigtige. Indfarvningsmulighe­derne er meget gode.
Carbamidplast virker ikke brandspredende.
Vandoptagelsen er forholdsvis stor, og bestandigheden over for varmt vand er ringe.
Vejrbestandigheden er dårlig. UF angribes af syrer og stærke baser, men tåler visse svage baser. De fleste almindelige opløsningsmidler angriber ikke UF.
Carbamidplast er gode elektriske isolatorer med god krybestrømssikkerhed. De oplades ikke let elektrostatisk.