E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opskumningsmidler

Formålet med at tilsætte opskumningsmidler til plastmaterialer er at skabe en cellestruktur i materialet. Materialet skummer op under celledannelsesprocessen.
Hensigterne med at ønske en cellestruktur kan være mangfoldige:

  • Materiale- og omkostningsbesparelse
  • Egenskabsændringer, fx varme- og lydisolation, overfladeudseende, bedre stivhed, forebyggelse af sugninger i sprøjtestøbte emner, variation af elektriske egenskaber, reduceret vægt.

Afhængigt af hvorledes celledannelsen styres, kan der opstå lukkede eller åbne celler. Almindeligvis har termoplast kun få åbne celler, mens langt hovedparten er lukkede. Derimod fremstilles hærdeplast, især polyurethan, hovedsageligt med åbne celler og kun en beskeden andel lukkede.
Alle termoplast kan forskummes, men kun få har fundet væsentlig kommerciel anvendelse: PVC, polyethylen, polypropylen, polystyren. Markedet for termoplast med cellestruktur er stigende. Også tværbundet polyethylen og andre hærdeplast fremstilles med cellestruktur. Opskum­ning kan foregå ved alle konventionelle forarbejdningsmetoder: sprøjtestøbning, ekstrudering, kalandrering.

Listen over anvendelser af plast med cellestruktur er vilkårligt lang. Typiske eksempler er gulvbelægning, gulvtæppebagsider, tapet, em­ballage, rørisolering, bakker til fødevarer, kabinetter til tv og kontormaskiner, legetøj, polstermaterialer.