E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Molekylorientering

Hvis en polymer størkner fra smeltet tilstand uden samtidig påvirkning af ydre kræfter, vil der ikke være nogen fortrinsretning, hvori molekylerne vil lejre sig. De vil typisk lejre sig i en ikke helt udstrakt og ikke helt sammenkrøllet tilstand, som det er forsøgt anskueliggjort på figuren nedenfor til venstre.

Model af kædernolekyler i normal ligevægtstilstand

Kædernolekyler, normal ligevægtstilstand
Model af kædernolekyler i normal ligevægtstilstand – ikke helt udstrakt og ikke helt sammen­krøllet

Kædernolekyler, strakt tilstand
Model af kædemolekyler i strakt og ensrettet tilstand i et stærkt orienteret materiale

Hvis en sådan uorienteret polymer derimod udsættes for en ydre mekanisk last fx under størkningen, vil der ske en omorganisering af materialet. Ved hjælp af røntgenstråler har man vist, at kædemolekylerne fortrinsvis vil være orienteret i samme retning som den påtrykte kraft. Samtidig æn­dres emnets fysiske og mekaniske egenskaber markant. Således vil en lang række egenskaber være forskellige i forskellige retninger i emnet.

Dette kaldes anisotropi. Typisk vil trækstyrken og stivheden øges i orienteringsretningen og formindskes på tværs af denne retning, mens brudtøjningen formindskes i molekylernes orienteringsretning. Også andre egenskaber, fx termisk udvidelse, varmeledningsevne, elektriske og optiske egenskaber, vil blive retningsafhængige.