E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Vandabsorption

Plastmaterialer er mere eller mindre hygroskopiske, dvs. de absorberer vand. Adskillige egenskaber påvirkes i uheldig retning; dimensionsstabiliteten reduceres for eksempel.
Vandabsorptionen afhænger af materialet, af omgivelsernes fugtighed og af temperaturen. Optagelsen af vand er dog en langsommelig proces; lige­vægt opnås normalt først efter nogen tids forløb.

Nogle polyamider kan ved passende lang tids neddypning i vand op­tage op til 11 vægt-% vand, men i standardatmosfære (dvs. 23 °C og 65 % relativ luftfugtighed) er ligevægtsvandoptagelsen kun 4 %.
Plastmaterialernes vandabsorption er af betydning både ved forarbejdning og under anvendelse. Hygroskopiske plast skal udtørres grundigt, før de forarbejdes ved fx sprøjtestøbning. Hvis et hygroskopisk materiale skal fungere i ikke helt tørre omgivelser, skal det konditioneres, dvs. bibringes ligevægtsvandoptagelsen, før dimensionsgivende egenskaber bestemmes, og før de tages i brug.