E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Pultrudering (profiltrækning)

Pultrudering er en automatisk proces til fremstilling af profiler af plast­baserede fiberkompositter. Profilernes egenskaber kan i høj grad tilpasses deres anvendelsesformål, og profilerne får en meget ensartet og reproducerbar kvalitet.
Ved pultrudering føres kontinuerligt forstærkningsmateriale gennem et imprægneringsbad med flydende plastharpiks, normalt initieret polyester, men også phenolplastharpiks og epoxyharpiks kan anvendes. Det impræg­nerede forstærkningsmateriale føres så gennem opvarmede formgivningsværktøjer af stål, hvorved den ønskede geometri dannes.
Ved hjælp af en aftræksmekanisme trækkes profilet gennem en hærdezone, hvori plastharpiksen hærdes, og den endelige geometri dannes. Til sidst bliver profilet skåret i passende længder.

Princippet i pultrudering

Princippet i pultrudering

I en variant af processen trækkes forstærkningsmaterialet “tørt” ind i form­givningsværktøjet, og plastharpiksen injiceres. Dermed bliver det lettere at styre og kontrollere processen og hurtigere at stille om fra et profil til et andet. Samtidigt lettes skift fra en plastharpiks til en anden. Ved denne udgave af pultruderingsprocessen er plastharpiksen lukket inde i formgivningsværktøjet, hvorved frigivelsen af opløsningsmidler – fx styren fra polyester – er meget lille. Metoden giver altså et bedre arbejdsmiljø.
Pultrudering af store serier kræver relativt små produktionsomkostninger pga. få omstillinger og et lille mandskabsbehov.
Ved pultrudering kan der opnås et moderat indhold af tværgående fibre og et meget højt indhold af langsgående fibre. I pultruderede profiler med kontinuerlig glasfiberforstærkning kan glasandelen nå op over 75 vægt-%.
Profiltrækning kan foregå i vandrette eller lodrette anlæg.
Man opnår produkter med meget høj styrke, hvis forstærkningen er ori-enteret i én retning og glasindholdet er højt. Typiske eksempler på pultruderede kompositprofiler er isolatorer til højspændings­relæer, beklædningselementer til tog, lamelriste, trapper, reposer og ge­lændere samt bygnings­profiler.