E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Fiber/matrix-blanding

Ud over at mængden af matrix skal tilføres, skal også om muligt bindingen mellem matrix og fiber etableres. Der er således relativt klare ønsker til bindingen, men de kan være vanskelige at realisere. Uanset hvornår i det samlede procesforløb bindingen skabes, er den kompleks og ofte baseret på specialistviden, som i de fleste tilfælde ligger hos fabrikanter af fibre eller halvfabrikata.
For matrixpolymerer af hærdeplasttypen, fx epoxyplast, er bindingen mellem fibre og matrix etableret ved fremstillingen af prepreg-baner. Polymeren er i delvis hærdet tilstand og færdighærdes under den afsluttende fremstilling af kompositmaterialet.
For matrixpolymerer af termoplasttypen, fx PEEK (polyetheretherketon), er bindingen også etableret i prepreg- eller tape-banerne, og ved fremstilling af kompositmaterialet smelter og (gen)størkner polymeren.
For termoplastmatrix i halvfabrikata af typen ”filmix” er fibertråde og matrixtråde ”blandet” i selve bundtet og er typisk uden kemisk kontakt. Først ved fremstillingen, hvor matrixpolymertrådene smeltes, etableres kontakten og dermed bindingen mellem fibre og matrix.