E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Opstart og stop af røranlæg

Opstart og nedlukning af røranlæg skal foregå på en kontrolleret og systematisk måde. Nedenfor findes de overordnede procedurer for disse processer, som naturligvis skal tilpasse forholdene i den lokale produktion.

Opstart af røranlæg

Klargøring af linjen inden opstart.
Ved opstart af rør i amorfe materialer og på mindre anlæg vil det ofte være nemmest at trække det nye rør hen gennem kølkassen og hen til trækbænken med hænderne.
Ved større anlæg kan det være en fordel at isætte et trækrør. Når det nye rør er kommet gennem kalibratoren, kan man gøre et kort stop, mens man samler de to rørender med tape. Herefter kan man lade trækbænken trække røret igennem systemet.
Bemærk: Hvis der skal være slæbedorn i røret, kan denne fastgøres på wiren, inden man samler rørene med tape.
Hvis det er rør af fx PE, er proceduren som nedenfor beskrevet:

 1. Indsæt et trækrør af samme plasttype, som når fra dysen og hen gennem trækbænken. Sæt enden af trækrøret imod dysen og lad den blive varm (husk at renskære rørenden).
 2. Start ekstruderen.
 3. Kør eventuel knaldluft ud.
 4. Opsaml eventuel spild i container/vandbad.
 5. Kør materiale ud mod enden af det opvarmede trækrør.
 6. Sørg for, at de to ender smeltes godt sammen.
 7. Samtidigt startes trækbænken, tilpas hastigheden.
 8. Tænd for vakuum, eller skab et lille overtryk ndvendigt i røret (afhængigt af kalibratortype).
 9. Tænd for vandkøling.
 10. Centrer.
 11. Tilpas godstykkelsen (aftrækshastighed).

Stop af røranlæg

 1. Skift om nødvendigt materialetype for at lette rengøringen af snekke, cylinder og værktøj.
 2. Luk for materialetilførsel.
  * Ved vakuumkalibrering: Stop trækbænk og ekstruder, mens røret er intakt, lad dette køle af. Kør restmaterialet ud af ekstruderen (eventuelt kun i fødezonen).
  * Ved trykkalibrering: Lad ekstruderen køre tom (eventuelt kun i fødezonen).
 3. Opsaml spildet i container/vandbad.
 4. Stop følgeudstyr.
 5. Stop hovedmotoren, når cylinder er tilstrækkeligt tom.
 6. Sluk for varmesystemet.
 7. Sluk for kølesystemet.
 8. Luk for eventuel trykluft.
 9. Sluk for udsugning.
 10. Sluk for hovedkontakt.