E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Kalibrering

Slangen føres indvendigt i en kalibrator, som skal glatte, køle og derved fiksere rørets udvendige side på det korrekte mål. Kalibratoren kan have forskellige funktioner og udformninger afhængigt af plasttypen.
Ved kalibrering forstås at bringe røret på det krævede mål inden for de givne tolerancer. På grund af anvendelsesmæssige krav og proceshensyn kalibreres den ydre diameter på ekstruderede plastrør.

Da den ydre diameter kalibreres, vil de små udsving i ekstruderens ydelse optræde som små variationer i den indre diameter. Den ydre kalibrering kan ske i henholdsvis en vakuumkalibrator eller en trykkalibrator.
I vakuumkalibratoren skabes et undertryk mellem kalibratoren og røret, hvorved atmosfæretrykket inde i røret trykker røret ud mod kalibratorens væg. Kalibratoren er kølet med vand, således at rørets overflade bliver fast nok til at glide samt holde rørets form under den efterfølgende afkøling.

Vakuumkalibratorer

Vakuumkalibratorer
Bemærk, at der er vakuum i begge køletanke til PE. Det er på grund af den langsomme afkøling (krystallitdannelsen) og deraf kommende eftersvind. Bemærk desuden forskellen i værktøjsopbygningen.

I trykkalibratoren blæses luft gennem støtteluftskanalen ind i røret. En slæbedorn, som hænger i en wire, der er fastmonteret på dysen, sørger for at opretholde det nødvendige tryk inde i røret. Trykket i røret presser røret ud mod kalibratoren.

Trykkalibratorer

Trykkalibratorer
Bemærk kølingen. Ved amorfe materialer undgår man ofte chokkøling ved at lade kølevandet løbe modsat rørets retning. Ved delkrystallinske materialer tilstræber man at få mest mulig varme ud af materialet.

For at opnå tilstrækkelig køling og fastholde den udvendige diameter fort­sætter røret igennem en eller flere kølekasser/vakuumtanke fyldt med vand, eller gennem en række brusere, der køler røret.

To varianter af kalibratorer til rør