E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Stangværktøjet

Afkøling af emner i delkrystallinske plast giver stort svind.
Svindet er så stort, at det ved meget tykvæggede emner, fx massive stænger, er nødvendigt at kompensere derfor.
Uden det rigtige værktøj vil det være vanskeligt at overholde tolerancer og at undgå sugninger, lunker og spændinger. Til denne opgave findes det så­kaldte køledyseværktøj.
Ved ekstrudering af massive stænger må dysen have en vis længde, så plastmassen efter at have været gennem hulpladen, hvor den er blevet delt op i stort antal små strenge, igen kan nå at flyde sammen til en homogen masse.
Dysens længde øger flydemodstanden og giver dermed det ønskede tryk i plastmassen.
Dyselængden afgøres af materialets viskositet, hvor høj viskositet (sejtflydende) giver dårlig sammenflydningsevne.
Ved lavviskose materialer er profildysens længde ca. 5 × diameteren.
Ved højviskose materialer burde længden være ca. 10 × diameteren, men i praksis afkortes værktøjet ved at indsætte en konus som fortrængningslegeme.
I værktøjet udvides diameteren i første omgang, og så formindskes den igen. På denne måde tvinges plastmassen til længere ophold under højt tryk.

Stangværktøj

Stangværktøj

I værktøjet udvides diameteren i første omgang, og så formindskes den igen. På denne måde tvinges plastmassen til længere ophold under højt tryk.
For at undgå dannelse af sugninger og lunker må emnets indre efterfyldes med materiale for at udligne størkningssvindet. Denne efterfyldning må nødvendigvis foregå, mens materialet i emnets indre stadigt er viskost.
Ved kraftig afkøling ved dysen størkner massen ved kali­bratorens væg i et stadigt tykkere lag og yder modstand mod videre transport på grund af friktion.
Friktionen opbygger et tryk i dysen, som gør det muligt for snekken at pres­se materiale ind i midten af emnet, hvorved størkningssvindet udlignes.

Stangværktøj med  efterfølgende kølekalibrator

Stangværktøj med efterfølgende kølekalibrator