E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Temperaturprofil

Temperaturprofil er et udtryk for, hvordan man har sat temperaturen i de forskellige zoner. Temperaturprofilen kan være stigende eller faldende, eller stigende i starten og dernæst faldende osv.

I nogle tilfælde, hvor man får en dårlig blandet eller plastificeret masse, kan det måske hjælpe at tvinge temperaturen i pumpezonen ned ved hjælp af kølingen/køleblæseren i pumpezonen (se temperaturprofil 2).

Temperaturprofil 1 og 2

Temperaturprofil 1 og 2

Det kan fx gøres for at opnå højere modtryk, når plasten skal gennem filteret/spærre­ringen.
På denne måde vil kompressionszonen komme til at arbejde hårdere og dermed tilføre mere friktionsvarme. Når plasten således smeltes på et tidligere tidspunkt, kommer pumpezonen til at arbejde mere effektivt med æltningen/blandingen af materialet.
Hvis massetemperaturen bliver for høj, kan det i nogle tilfælde hjælpe at hæve varmen i føde­zonen. Det bevirker, at snekken kommer til at ar­bejde med en lidt blødere plast. Derfor vil den kraftige fremdrift aftage, og trykket vil falde og dermed også mængden af friktionsvarme.