E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkens udseende

Hvis man forestiller sig, at man kunne stoppe snekken og rulle den plastmasse ud, der sidder mellem gængerne, vil man få et langt bånd, som ville se ud som på tegningen nedenfor.

Plastens passage gennem snekken

Plastens passage gennem snekken
Tegningen forestiller materialet på snekken rullet ud som et langt bånd. I starten er ”båndet” granulat. Der­efter sker der en begyndende plastificering, som lægger sig op mod gængen. I slutningen er al plasten smeltet.

Når man tager snekken ud for rengøring, bør den se således ud:
I fødezonen bør den være blank og pæn som ny, måske med enkelte smel­tede plastkorn siddende foran og på den drivende gængeside/flanke.
Bag ved gængen må der ikke sidde materiale. Hvis det er tilfældet, har fødezonen været for varm, og der har været for dårlig fremdrift af den alt for blødgjorte plast.
Hvis der sidder materialerester her, vil det nedsætte ydelsen, og også kunne resultere i, at man endog meget længe efter et farveskift uden at have rengjort snekken vil kunne opleve, at der pludselig kommer materiale ud med den forrige farve.
I kompressionszonen sker der en gradvis farvning (blå) af snek­ken på grund af varmen. Samtidigt vil der på den drivende gængeside sidde rester af smeltet plast. Dette tiltager frem mod pumpe­zonen. Mængden af fastsmeltede plastrester vil dog være afhængig af plasttypen. Fx efterlader PE næsten ingen rester, mens ABS sikkert efterlader en del.
Pumpezonen kan være helt farvet (blå) på grund af varmen. Her vil der i mange tilfælde være fyldt med materialerester, igen afhængigt af plasttypen. Nu kan det jo være svært at se, hvordan plasten har været smel­­tet her, men måske kan farverester afsløre, om plasten har været homogen i hele gængehulrummet. Eventuelt usmeltede korn her kan stamme fra, da snekken blev kørt tom.

Fejl i fødezonen

Fejl i fødezonen
Bag ved gængen sidder størknet plast, som nedsætter ydelsen, og som måske rives løs senere.

Det bør være unødvendigt at forklare, hvor vigtigt det er at få snekken helt renset ved materiale- eller farveskift.
Mangelfuld rensning kan medføre, at man må kassere måske flere hund­rede kg misfarvede emner eller bruge en arbejdsdag på at lede efter emner med rester af andre plasttyper. For slet ikke at nævne, at virksomheden måske mister kunder på grund af overset dårlig kvalitet.
Hvis snekkens gænge i fødezonen er blevet bøjet bagover på grund af det tryk, den skubber materialet frem med, kan det være tegn på, at der har været for lidt varme på en eller flere zoner. Andre mulige årsager er for lav temperatur i fødezone, forkert temperaturprofil, for stort kompressionsforhold, forkert zoneopdeling i forhold til materiale-type, for høj snekkehastighed og for stort modtryk.