E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Fødezone

Granulatet eller pulveret er relativt koldt og stift, når det falder ned om-kring snekken. Det kan være forvarmet, men må ikke være for blødt. Snekkegængerne er da i stand til ved snekkens rotation at skubbe materialet fremad.
Det er meget vigtigt, at materialet i starten er tilstrækkeligt stift. Hvis det var eller blev letflydende lige under tragten, ville det blot klæbe fast til snekken og følge med denne rundt eller flyde tilbage i gængerne, mens snekken roterer. Det skal være fast materiale, som snekken skubber på.
Igennem fødezonen sker der en vis opvarmning af materialet, men det er kun den del af plasten, som er i berøring med cylindervæggen, der bliver blødgjort. Gængen vil så under rotationen skrabe den blødgjorte plast af cylindervæggen. Plasten bliver presset ned langs gængevæggen af den kontinuerlige strøm af nyt, afskrabet materiale. Derved opstår der rotation i den blødgjorte plast i den bagerste del og i bunden af hulrummet mellem gængerne.
Vi må forestille os, at dette blødere materiale strømmer i større og større ”cirkler” foran gængen, mens flere og flere af plastkornene smeltes.
Luften har dog hele tiden mulighed for at undvige bagud gennem det ikke smeltede materiale.

Fødezonen

Fødezonen
Når hulrummet mellem gængerne i fødezonen fyldes med koldt granulat (de gule piller), vil de piller, som kommer i berøring med cylinderen, blive opvarmet/smeltet (de mørkere farvet). Når snekken roterer, vil den ”bagvedliggende” gænge skrabe de smeltede piller af cylinderen, og denne ophobning af smeltet plast vil til stadighed rotere rundt om sig selv på grund af snekkens rotation og gængernes fremaddrivende bevægelse. Den ”foranliggende” gænge bevæger sig hele tiden fremad, og de endnu kolde piller bliver skubbet fremad i dette hulrum. Derved kommer nye piller i berøring med cylinderen, og disse bliver således også opvarmet.