E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Doseringssnekke

Ved ekstrudering med skiftende materialetyper og materialeformer, vil man i mange tilfælde opleve, at snekken bliver overfyldt, hvorved der opbyg­ges et ekstremt højt tryk.

Ved ekstrudering med dobbeltsnekkeekstruder er det også meget vigtigt, at råvaretilførslen stemmer overens med snekkegeometrien. På grund af den tvungne materialetrans­port vil der ved overfyldning ske det, at der opbygges så stort et tryk, at det kan få katastrofale følger i form af brud på dele i ekstruderen. Desuden vil den for store mængde plast presses ud gennem vakuum-zonen på cylinderen.

For at modvirke overfyldning er der på mange ekstrudere monteret en doseringssnekke. Denne doseringssnekke kan varieres i hastighed, således at den præcist føder ekstruderen med den råvaremængde, som snekken kan forarbejde.

Princippet med doseringssnekke anvendes, når man har en snekke med for stort kompressionsforhold i forhold til materialet. Hvis man anvender varierende granulatstørrelse, pulver, knus eller pelleteret, vil man i nogle tilfælde få overfyldning. Det kan modvirkes ved at sætte doseringen ned eller i modsat tilfælde op.