E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Materialer

Plasttyper

Her nævnes blot et lille udpluk af de plasttyper, som anvendes til blæse-støbning.

Plasttyper til blæsestøbning

MaterialeForkortelse
PolymethylmethacrylatPMMA
PolyamidPA
PolycarbonatPC
PolybutylenterephthalatPBT
PolyethylenterephthalatPET
Lav densitet polyethylenPELD
Lineær lav densitet polyethylenPELLD
Høj densitet polyethylenPEHD
PolypropylenPP
PolystyrenPS
Acrylnitril-butadien-styren-copolymerABS
Styren-acrylnitril-copolymerSAN
PolyvinylchloridPVC

Regenerat og blæsestøbning

Ofte bliver top- og bundaffald ført direkte til en knuser, som blæser det opkværnede materiale op i tragten igen. Dette volder i de fleste tilfælde ingen problemer. Dog er der det krav, at affaldsmængden skal være ret konstant. Hvis der i perioder kommer en svingende mængde affald, kan der opstå det problem, at man får uens fyldning af snekken, da det op-kværnede materiale har en anden volumenvægt. Desuden er der risiko for, at viskositeten og dermed flydeegenskaberne ændrer sig. Det vil alt sammen resultere i, at slangerne får uens længde, og en eventuel profilering vil ligge forkert i formen.
Hvis der anvendes rent regenerat, skal massetemperaturen ofte være få grader lavere end ved anvendelse af tilsvarende nyt materiale. Det stemmer også overens med, at smelteindekset vil være en anelse højere, da en del molekyler bliver hugget over ved knusning af affald og kasserede emner.
Hvis materialet er ødelagt ved fejlbehandling i ekstruderen, fx for høj hastighed eller for høj varme, kan molekylerne være blevet så korte, at egenskaberne helt er ødelagt. Da vil det være bedre at kassere dette materiale helt.