E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Værktøjet

Ekstruderen er monteret med sidefødt rørværktøj, der kan forme et rør uden om fx en kobbertråd, et metalrør eller et bundt ledninger. Godstyk­kelse og diameter kan variere meget.
De materialer, der anvendes, kan være næsten alle typer af plast og i næsten alle hårdhedsgrader fra bløde belægninger til hårde og stive kapperør.
De produkter, der fremstilles ved denne proces, kan være så forskellige som isolering på små ledninger, hørerør og kapper uden om isoleringen på store fjernvarmerør.

Sidefødt værktøj

Sidefødt værktøj

Præisolerede rør til fjernvarme og industri

Præisolerede rør til fjernvarme og industri
Præisolerede rør til fjernvarme med inderrør af plast

Præisolerede rør til fjernvarme med inderrør af plast
Findes også i en variant med korrugeret kappe
Ledninger

Ledninger
Kabler

Kabler

Virksomhederne råder over værktøjer til forskellige typer af plast. Sam­ti­digt råder de over større og mindre værktøjer til forskellige diametre.
Ved at skifte den gennemborede inderdorn og yderring (nippel og matrice) kan man desuden på det enkelte værktøj producere med flere forskellige diametre og godstykkelser, men kun inden for et begrænset område.
Ekstruderen trykker det varme plastmateriale ud gennem rørværktøjet, hvor det passerer rundt om niplen og kommer ud som en blød slange med samme diameter og godstykkelse som dysens spalteåbning.
Kobbertråden/metalrøret kan føres gennem niplen lidt hurtigere, end ekstruderen afleverer plastrøret udenom. Derved trækkes det ekstruderede rør ind omkring emnet. Der skal dog tages hensyn til, om der er risiko for, at røret/isoleringen trækker sig tilbage (på grund af det termiske svind), når ledningen klippes over.
Kappen kan også suges ind omkring emnet ved hjælp af vakuum. Kø­ling og fiksering af kappens udvendige side foregår ved hjælp af en eller flere kølekasser fyldt med vand eller med en række brusere.
Ved produktion med sidefødt værktøj er der et problem, man skal have sin opmærksomhed rettet imod. Idet plasten kommer ind på siden af værk­tøjet og skal uden om emnet i midten, vil der blive en sammenflydning af de to materialestrømme på den modsatte side af værktøjet. Det er det samme problem som nævnt ved det sidefødte folieværktøj. Det er meget vigtigt, at temperaturen og trykket i værktøjet er tilpas høje. Sammen­flyd­ningen af de to materialestrømme må heller ikke forstyrres af ruhed eller belægning i værktøjet, hvilket vil skabe uensartet strømningsforhold i sammenflydningslinjen. Husk, at jo højere viskositet (sejhed) materialet har, jo vanskeligere er det at opnå en effektiv sammenflydning.

Lyslederkabler

Lyslederkabler