E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF-Test PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Eksempel på ydelsesgraf

På figuren her vises et eksempel på en ydelsesgraf, som vi efterfølgende vurderer.

Ydelsesgraf

Ydelsesgraf
Værdierne på y-aksen er udeladt af hensyn til overskueligheden.

Gram pr. snekkeomdrejning (eller kg pr. time): Der sker et fald i ydelsen over 102 omdr./min. Her begynder plasten måske at klistre på snekken eller bliver for varm i fødezonen.

Motorbelastning i ampere eller procent: Der sker en jævn stigning i energiforbruget på hovedmotoren, i takt med at der er flere kg, som skal plastificeres, men over 102 omdr./min falder energiforbruget. Det skyldes sandsynligvis, at materialet begynder at klistre eller bliver for varmt i føde­zonen.

Massetryk: Der sker en jævn stigning i trykket, i takt med at der er flere kg, som skal plastificeres ved friktionsvarme, men over 102 omdr./min falder trykket. Det falder sammen med, at ydelsen og motorbelastningen også falder.

Massetemperatur: Temperaturen er tilsyneladende under fuld kontrol indtil 102 omdr./min, men derefter sker der en kraftig stigning. Det hænger fint sammen med de før nævnte ændringer. Når materialet bliver varmere, smutter det nemmere igennem pumpezone, filter og værktøj, og trykket vil falde.

Udsvingene i godstykkelsen (minimum – maksimum): Gods­tykkelse be-gynder typisk at svinge mere, når plasten bliver varmere. Det stemmer helt overens med temperaturstigningen ovenfor.
Ofte ser man også, at der kommer små buler i overfladen ved dysen.

Emnernes øvrige mål: Målet i dette eksempel stammer fra diameteren på en rørproduktion. Diameteren holder sig stabil indtil 102 omdr./min, men derefter bliver den væsentligt mindre.
Det skyldes, som omtalt under køling, at den tyndere (på grund af hastigheden), ydre, fikserede skal på røret ikke er i stand til at modstå svindkræfterne i den indre del af røret.

Konklusionen må være, at hvis man ønsker at køre hurtigere end 102 omdr./min, vil det være forbundet med en væsentlig risiko for kvalitetsforringelse.
Man kan eventuelt lave en undersøgelse med et mere detaljeret skema fra 102 til 122 omdrejninger.