E-bogen er under udvikling og systemet vises i beta-version. Læs mere om udviklingen under Om denne e-bog. BETA

Indhold
PDF billedkataloger Bogen om plast Søg Generelt om plast Generelle egenskaber ved plast Termoplast Termoplastiske elastomerer Hærdeplast Forstærkningsfibre Plastbaserede kompompostimaterialer Arbejdsmiljø Det ydre miljø Genanvendelse og bortskaffelse Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner Den moderne sprøjtestøbemaskine Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer Sprøjteenhedens funktion Maskindyser og indløbsbøsninger Værktøjsopspænding Sprøjtestøbeproces og procesberegninger Kalkulation Inden produktionsopstart Sprøjtestøbecyklus Forskellige driftsformer og funktioner Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen Indkøring med fastlæggelse af procesparametre Værktøjer og hjælpeudstyr
Treatning eller coronabehandling Værktøjsfremstilling Sprøjtestøbeværktøjets opbygning og hovedbestanddele Indløbstyper, placering og dimensionering Centraludstøder/indløbstrækker Udstøderkonstruktioner Værktøjsundbygningshøjder og forskellige udstødersystemer Temperaturregulering Formtemperaturens indvirkning på emnet Kølesystemer Datomærkning
Materialer Alternative sprøjtestøbeteknikker
Ekstrudering
Produkterne Ekstruder Processen Ekstruderens opbygning Processen fra granulat til produkt Generel klargøring inden opstart Indkøring og optimering Værktøjer og hjælpeudstyr Materialer Ekstruderingsprocesser Rørekstrudering Profilekstrudering Plade og planfolieekstrudering Monofilamentekstrudering Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering Blæsestøbning Indkøring og optimering Hoveder og hjælpeudstyr Materialer Alternative processer
Termoformning
Termoformmaskinen Positiv- og negativformning Termoformningsmetoder Opvarmning Køling Afformning Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen Konstruktion af forme Konstruktion af overstempler Kontrol af emner fejl ved termoformning
Rotationsstøbning Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast Polyurethanstøbning Pressestøbning Gummiforarbejdning Sammenføjning Spåntagning

Snekkestriber eller pulsering

Til tider hænder det, at der forekommer en bølgelignende overflade ind-vendigt i emnet. Det er især synligt, når emnet er kølet ved hjælp af kali-brator. Sådanne bølger eller pulseringer kan skyldes, at snekken er for varm, at massetemperaturen er for høj eller ustabil, eller at snekken er for slidt.
En for varm snekke eller snekkespids har tendens til at give pulserende ydelse. Det skyldes dens manglende evne til at slippe materialet. Er der mulighed for at sænke snekketemperaturen, vil det ofte afhjælpe problemet.
En slidt snekke medfører ofte, at der opstår varierende godstykkelse. Denne godstykkelsesforskel optræder med sekunders eller minutters intervaller. Opmåling af sådanne emner vil vise, at der er stor forskel i godstykkelsen fra emne til emne.
Det samme kan forekomme, hvis der er isat en snekke med for kort fødezone, især ved delkrystallinske materialer.
I øvrigt kan det samme forekomme, hvis temperaturen er for høj i fødezonen. Derved mister snekken evnen til at holde trykket og dermed konstant friktionsvarme.